Knihovny programu skautský kroj

Program skautský kroj potřebuje ke se své práci datové knihovny. V souborech knihoven jsou uložena konkrétní data, se kterými potom program pracuje a která zobrazuje. V případě absence knihovny (nebo její nekompatibilty) nebude v programu k dispozici příslušná oblast dat. Knihovny musí být uloženy ve stejné složce jako je soubor skautský_kroj_4-X.exe, kterým se program spouští. V případě, že je k dispozici novější verze knihovny, stačí pak v programu na vašem počítači aktualizovat pouze příslušnou knihovnu

Nejnovější verze knihoven

 • Světová organizace: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Mezinárodní domovenka: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Domovenka: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Číslo oddílu: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Slibové odznaky: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Šátek: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Šňůrka k píšťalce: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Doplňky k šátku: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Funkční označení: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Levá kapsa: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Pravá kapsa: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Vlčči a svétýlka: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Skautské odborky: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Zvláštní odborky: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Vzdělávací akce: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Lipové lístky: verze 4.0 [30.1.2007]
 • Vyznamenání: verze 4.0 [30.1.2007]
skautský kroj